Malowanie mokre

Malowanie jest najbardziej popularną metodą ochrony powierzchni metali przed korozją. Nieprzepuszczalna i wystarczająco gruba warstwa powłoki pozwala powstrzymać jony przed wnikaniem w powierzchnie metalu, przez co ogranicza powstawanie lokalnych ogniw galwanicznych.

Istniej wiele różnych typów materiałów malarskich. Farby epoksydowe tworzą nieprzepuszczalne powłoki. Farby antykorozyjne, używane w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi, wykorzystują specjalne pigmenty, które opóźniają rozpuszczanie jonów metalu od strony anody. Anodowe warstwy ochronne tworzone są przez pigmenty takie jak fosforany i borany, które wchodzą w kontakt z wodą wnikającą w powłokę. Ochronę katodową można uzyskać stosując materiał malarski zwierający pył cynkowy, jak w przypadku niektórych shop primerów stosowanych w automatycznych liniach konserwacji. Farby wodne zawierają inhibitory korozji, które hamują procesy korozyjne podczas aplikacji farby i w etapie suszenia.

Można wyróżnić kilka metod nakładania farb. Pomijając malowanie za pomocą pędzla i wałka, najbardziej popularną metodą dużych powierzchni jest malowanie natryskowe, które z kolei można podzielić na kolejne podkategorie.

Niskociśnieniowy natrysk powietrzny

Pistolety do natrysku niskociśneniowego są najstarszym typem rozpylaczy, jednakże wciąż są powszechnie używane np. do malowania konstrukcji czy samochodów. W natrysku niskociśnieniowym farba ulega atomizacji w delikatną mgłę , a przepływ farby regulowany jest zaworem igłowym lub przez regulację kryzy dyszy. Ta metoda wymaga sprężonego powietrza oraz rozcieńczania farby, a wykończenie jest gładkie i równomierne.

Zalety metody niskociśnieniowej:
 • regulowany kształt strugi;
 • wysoka jakość wykończenia;
 • niskie koszty zakupu;
 • pozwala na szybką zmianę koloru.

Natrysk hydrodynamiczny (metoda Airless)

Metoda wysokociśnieniowa jest najbardziej popularna przy nanoszeniu powłok antykorozyjnych. Natrysk odbywa się poprzez wyrzucanie farby pod dużym ciśnieniem przez niewielką kryzę dyszy, a krople farby uderzają o powierzchnię z dużą prędkością. Ciśnienie niezbędne do metody airless wytwarzane jest przez pompę wysokociśnieniową, membranową lub tłokową. Przepływ farby zależy od średnicy dyszy i użytego ciśnienia, szerokość strugi zależy od kąta natrysku dyszy (split angle).

Zalety metody airless:
 • nadaje się do aplikacji większości farb;
 • wysoka wydajność;
 • wymaga niewielkiej ilości rozpuszczalnika;
 • duża grubość suchej powłoki;
 • niewielki rozkurz.

Natrysk elektrostatyczny

Metoda elektrostatyczna została opracowana do aplikacji zarówno farb mokrych, jak i proszkowych. Między powlekaną powierzchnią, a pistoletem tworzy się pole elektrostatyczne (60-100 kV). Farba ulega atomizacji w pistolecie, na skutek działania siły odśrodkowej, lub sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu. Materiał malarski ulega naelektryzowaniu w polu wytworzonym między pistoletem, a detalem i jest przyciągany do powierzchni uziemionej konstrukcji(detalu).

Metoda malowania mokrego:
 • może być wykorzystane do powlekania szerokiej gamy produktów w różnych standardach wykończenia;
 • może być wykorzystane przy malowaniu elementów, których nie można podgrzewać;
 • może być wykorzystana do malowania ciężkich detali, o masie zbyt dużej, żeby móc je efektywnie podgrzać i wygrzać;
 • nadaje się do nanoszenia cienkich warstw;
 • pozwala na uzyskanie dużej gamy kolorów i efektów wykończeniowych;
 • w porównaniu do metody proszkowej wymaga mniej specjalistycznego sprzętu oraz nadaje się do malowania dużych obiektów, które ciężko byłoby zmieścić w piecu do wygrzewania.

Bez względu na to, jakiej farby używasz i jakie jest przeznaczenie Twoich produktów, możemy dostarczyć komorę malarską, która pozwoli Ci prowadzić proces efektywnie i tanio. Skontaktuj się z naszym działem handlowym, aby uzyskać więcej szczegółów.

polski