Czym jest PantaTec

Odolejone powierzchnie bez urabiania się po łokcie… automatyczny i niezawodny proces.

Dodatek to ścierniw PantaTec ULTIMATE używany jest do oczyszczania metalicznych mediów ściernych i poprawy wyników procesu śrutowania w urządzeniach czyszczących. Smary i oleje pozostałe po procesach wytwórczych są całkowicie i efektywnie oddzielane od ścierniwa, eliminowane z układu oczyszczarki, a co najważniejsze od powierzchni  obrabianego elementu i wiązane przez dodatek. Ultradrobne cząsteczki dodatku połączonego ze  smarem/olejem  powstające w trakcie procesu są usuwane poprzez separator powietrzny i jednostkę filtracyjną z urządzenia śrutowniczego. Za pomocą PantaTec ULTIMATE możesz śrutować zaolejone powierzchnie metalu bez najmniejszego problemu, a nawet nakładać pokrycie bezpośrednio na nie.

PantaTec ULTIMATE stanowi dodatek do czyszczenia ścierniwa metalicznego. Produkt ten poprawia wyniki obróbki strumieniowo-ściernej w oczyszczarkach. Zabrudzenia spowodowane przez uwarunkowane produkcją tłuszcze, oleje itp. znajdujące się w ścierniwie, urządzeniu i na przedmiocie poddawanym obróbce zostają w trakcie procesu oczyszczania usunięte w efektywny i dokładny sposób. Dzięki temu wyczyszczone ścierniwo jest w stanie wykonywać swoje zadania (przykładowo oczyszczanie lub kulowanie) w bardziej skuteczny, równomierny i stały sposób. Poprzez dodanie do ścierniwa preparatu ULTIMATE możliwe jest przeprowadzenie obróbki strumieniowej powierzchni metalowych z pominięciem czyszczenia wstępnego (mycia), a także bezpośrednie pokrywanie powierzchni odpowiednimi systemami malarskimi, bez konieczności mycia końcowego po śrutowaniu.

Ważna informacja: w przypadku prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem zastosowania, dodatek PantaTec ULTIMATE nie stanowi żadnego źródła zagrożeń.

Stosowanie.
  1. Ustalić stopień zabrudzenia, np.: za pomocą testu przesiąkliwości wody (nie powinny zbierać się krople) na ścierniwie lub testu zwilżalności wodą lub atramentem testowym przeprowadzanym na powierzchniach obrabianych strumieniowo.
  2. Zaszczepienie instalacji strumieniowej poprzez pierwsze dodanie preparatu. W tym celu należy stopniowo, w odpowiednim miejscu (np.: bezpośrednio za separatorem powietrznym) dodawać preparat do ścierniwa.
  3. Na skutek krążenia w obiegu zamkniętym oczyszczarki dodatek i ścierniwo mieszają się permanentnie ze sobą. Działanie dodatku ULTIMATE rozpoczyna się od razu. W ten sposób szybko można uzyskać mieszankę podstawową i  wstępne oczyszczenia ścierniwa i urządzenia. Pierwszy efekt widoczny jest w oczyszczarkach wirnikowych już po 30-60 minutach. W urządzeniach do czyszczenia pneumatycznego odbywa się to znacznie wolniej, a czasem efekty widoczne są dopiero po kilku dniach.
  4. W późniejszym, normalnym trybie pracy dodatek powinien być stale doprowadzany bezpośrednio w odpowiednie miejsce. Najlepszymi miejscami do zasypu są zbiornik zasypowy ścierniwa. W celu zapewnienia procesu, automatyczny dozownik przejmuje rolę zasilania instalacji do obróbki strumieniowej w dodatek czyszczący.

Dozowanie odbywa się w zależności od stopnia zabrudzenia i typu oczyszczarki.
Zaszczepianie (pierwsze dodanie):
2-4 litry na tonę ścierniwa znajdującego się w obiegu oczyszczarki (mieszaniny roboczej).
Dla małych urządzeń należy stosować minimum 2 litry na pierwszy zasyp.
Dawkowanie ciągłe, w normalnym trybie pracy:
Oczyszczarka wirnikowa: 0,5-1,0 litra na wirnik rzutowy i godzinę roboczą śrutowania.
Oczyszczarka pneumatyczna: 0,5-1,0 litra na dyszę i godzinę roboczą śrutowania.

polski