Niezawodność procesu

Resztki smarów i materiałów pomocniczych zawierających olej z poprzednich operacji technologicznych silnie zakłócają procesy obróbki strumieniowej oraz jej wyniki, co uwidocznia się słabą przyczepnością powłok antykorozyjnych. Należy więc wszystko dokładnie czyścić. Tradycyjne technologie obróbki strumieniowej nie są jednak w stanie usunąć smarów i olejów. Te resztki substancji smarujących przedostają się do medium ściernego i do instalacji obróbki strumieniowej. Dochodzi nawet do przeniesienia na dotychczas czyste powierzchnie.

Pyły po obróbce strumieniowej zawierające olej są przyczyną przedwczesnego zatykania się filtrów. Efektywność działania płuczki powietrznej separatora i odsysania pyłów dramatycznie spada. Zanieczyszczenia, pył i ziarna poniżej klasyfikacji nie są już oddzielane. Mieszanka robocza staje się coraz bardziej miałka. Zużycie się instalacji znacznie wzrasta wraz z podwyższeniem udziału drobnych ziaren i pyłu w mieszance roboczej. Wartości doświadczalne wskazują zwiększenie zawartości pyłu o 2% w mieszance roboczej, prowadzi to do zwiększenia tempa zużycia elementów oczyszczarki o 50%. Koszty części zamiennych są doskonale znane.

Za dużo pyłu i ziarnistość poniżej 0,2 mm w mieszance roboczej, np. pierwotnie S330, 0,8-1,25 mm, prowadzi do starty wydajności obróbki strumieniowej nawet o 90%. Zużycie energii elektrycznej również rośnie. Należy wydłużyć czas obróbki strumieniowej. Koszty wykonania jednostkowego znacznie rosną. Trudno lub niemożliwym jest utrzymać wymagany stopień czystości (np. SA 2,5) oraz wymaganą wartość chropowatości.

Występuje wysokie zagrożenie pożarowe i wybuchowe spowodowane zaolejonym pyłem.
ULTIMATE działa neutralizująco i w sposób wymierny zmniejsza ryzyko.

Normalna obróbka strumieniowa usuwa jedynie zendrę, brud, warstwę tlenków i rdzę. PantaTec dodatkowo usuwa resztki smaru i zaoliwione resztki z powierzchni metalowych, medium do obróbki strumieniowej i z samej instalacji. Następuje związanie olejów i smarów i ich usunięcie z procesu w płuczce separatora za pomocą układu odpylania i filtra. Możliwa do uzyskania czystość zostaje określona, a do tego jest stabilna i powtarzalna.

Możliwa do osiągnięcia czystość: do zwilżalności wodą, tj. napięcie powierzchniowe 70 mN/m. Dzięki PantaTec – usuniesz tłuszcz bezpowrotnie i wyeliminujesz wspomniane problemy.

Zalety i korzyści:
  • spadają koszty obróbki powierzchniowej;
  • połączone dwie operacje technologiczne redukują lub likwidują mycie + suszenie;
  • zwiększenie stopnia czystości, co daje zmniejszenie nakładów na poprawki;
  • skrócenie procesów;
  • zmniejszenie zużycia energii;
  • zminimalizowanie kosztów wynikających ze zużycia + zużycia materiałów;
  • zmniejszenie zagrożenia wybuchowego i pożarowego;
  • podwyższenie dyspozycyjności i niezawodności instalacji do obróbki strumieniowej.

INJECTO 05 zapewnia automatyczne dozowanie dla  jeszcze większej niezawodności procesu. Dozownik INJECTO 05 zapewnia wymaganą niezawodność procesu prowadzonego z użyciem dodatku do ścierniw ULTIMATE. Dodatek jest pneumatycznie wprowadzany w żądanej ilości do ścierniwa poprzez przewód zasilający i dyszę wstrzykującą. Dysza wstrzykująca umieszczona jest w centrum przepływu ścierniwa, a więc bezpośrednio w linii zasilania turbin rzutowych lub zbiornika ciśnienia. Opływający strumień ścierniwa zabiera dodatek i miesza się z nim. ULTIMATE natychmiast zaczyna działać, odrywając i wiążąc cząsteczki oleju i smaru.

Jednostka dozująca INJECTO 05 dostarcza dodatek czyszczący w sposób automatyczny, bezpośrednio do medium ściernego. Instalacja dozownika możliwa jest na poziomie podłogi.

INJECTO 05 może być zainstalowane w dowolnej oczyszczarce bez najmniejszego wysiłku, nawet w urządzeniach już działających. Najpierw zbiornik ścierniwa musi zostać opróżniony do poziomu na jakim zainstalowana zostanie dysza wstrzykująca.

Montaż dyszy i wlotu linii zasilania.

W ścianie bocznej zbiornika wierci się po jednym otworze Ø9 mm i Ø51 mm , zgodnie z dostarczonym przymiarem.
Dyszę wstrzykującą należy umieścić w centrum przepływu ścierniwa i przykręcić do ściany bocznej zbiornika.
Dozownik  wraz  ze  zintegrowanym  sterownikiem należy umieścić  w strefie urządzenia śrutowniczego, w miejscu łatwo dostępnym ale osłoniętym.
Króciec wylotowy z dozownika łączy się z dyszą wstrzykującą za pomocą przewodu (1″). Podłączenie elektryczne wymaga jedynie standardowego gniazdka (230 V, 16 A).
Dodatkowo wymagane jest przyłącze pneumatyczne (suche i odolejone)  6 bar.
Połączenie pneumatyczne do podajnika dozownika odbywa się poprzez wąż (½”) zakończony szybkozłączem.

Konfiguracja.

Zespół dozujący INJECTO 05 może być wyposażony od 1 do 3 podajników i do 3 dysz wtryskujących. Mogą one pracować w obrębie jednej śrutownicy lub w trzech niezależnych systemach.

Uwaga:

Nastawna ilość materiału dozowanego w l/h jest taka sama dla 3 dysz wtryskujących lub odbiorników. Odbiorniki jednakże, są uruchamiane niezależnie, proporcjonalnie do zapotrzebowania. W zależności od stanu pracy odbiornika – śrutowanie lub bieg jałowy- podajniki dozujące są oddzielnie załączane/wyłączane. Zaleca się zapewnienie jak najkrótszej długości linii podajnika pneumatycznego i jak najmniejszej różnicy wysokości między jednostką dozującą, a dyszami wtryskującymi.

Maksymalna całkowita długość linii podajnika dla każdego dozownika wynosi ok. 30 m.
Maksymalna różnica wysokości dla każdego podajnika wynosi ok. 10 m.

polski