Hydrośrutowanie Vapormatt

Proces mokrego śrutowania Vapormatt.

Vapormatt zmienił prostą technologię mokrego piaskowania w złożony, w pełni kontrolowany proces. Zasadniczo łączy 3 fazy – ciało stałe, płyn i gaz – w strumień obróbczy, który może być dokładnie skierowany pod różnymi kątami i z różnej odległości, następnie przesuwany ponad powierzchniami i krawędziami do obróbki. Charakterystyka każdego ze składników strumienia może być regulowana: geometria dyszy, ścierniwo (kształt, wielkość, twardość), płyn (ciśnienie, skład chemiczny i czystość), gaz (ciśnienie, skład chemiczny i czystość).
Vapormatt specjalizuje się w opracowaniu receptur procesowych, które skutkują uzyskaniem specyficznych, oczekiwanych efektów obróbki.

Po zidentyfikowaniu parametrów sprzęt Vapormatt jest projektowany z uwzględnieniem bardzo złożonego systemu kontroli procesu aby zapewnić możliwość dowolnego wyboru różnych receptur, gdzie każda jest wysoce powtarzalna i utrzymuje parametry w długim okresie czasu.

Zabiegi obróbki po procesie mokrego śrutowania obejmujące opłukiwanie, suszenie i oczyszczanie powierzchni mogą być w podobny sposób kontrolowane, tworząc kompletną linię technologiczną, która może zapewnić w pełni przewidywalny efekt końcowy o wysokiej jakości. 

Dlaczego Vapormatt jest tak dobry?

Proces mokrego śrutowania jest intensywnie używany w przemyśle lotniczym, samochodowym, produkcji narzędzi skrawających, czy kompozytów i często specyfikowany dla delikatniejszej obróbki, gdzie kluczowa jest jednorodność wykończenia oraz ochrona materiału podłoża.

Wprowadzenie płynu do procesu zwiększa jego kontrolę oferując wysoki poziom pokrycia i powtarzalności, szczególnie dla trudno dostępnych i wymagających kształtów.

Proces mokrego śrutowania:

Zalety mokrego śrutowania są rozległe i obejmują:
  • wyeliminowanie wszelkich pyłów aby poprawić adhezję do powierzchni;
  • redukcję zużycia ścierniwa;
  • niższe zużycie części roboczych.
Vapormatt od dłuższego czasu skupia się na kontroli procesu i jest zdolny ulepszyć ją poprzez liczne, opatentowane i unikatowe rozwiązania:
  • wieże elutriacyjne dla dokładnego kondycjonowania ścierniwa;
  • niskopoziomowy, toroidalny zbiornik ułatwia załadunek ciężkich komponentów;
  • korona wielodyszowa umożliwia lepsze i bardziej zwarte rozprowadzenie zawiesiny.

Vapormatt produkuje urządzenia do śrutowania typu ręcznego oraz automatyczne.
Jeśli jesteś zainteresowany technologią hydro-śrutowania zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z naszym działem handlowym.

polski