r.blaster- czyszczenie zrobotyzowane

Linia r.blaster
Zrobotyzowane stanowiska śrutownicze

Linia r.blaster to przyszłość śrutowania. W odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące powtarzalności procesu obróbki i trudności z dostępnością do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz biorąc pod uwagę rosnące obciążenia fiskalne związane z utrzymaniem pracowników, opracowaliśmy linię r.blaster − urządzenia, w których robot odpowiada za prowadzenie procesu obróbki.

r.blaster Zrobotyzowane stanowiska śrutownicze

Seria r.baster jest przeznaczona do precyzyjnej, automatycznej obróbki:
  • śrutowania selektywnego;
  • shot-peeningu;
  • śrutowania elementów o skomplikowanych kształtach;
  • śrutowania elementów seryjnych z precyzyjną kontrolą parametrów procesu.
Seria r.blaster to:
  • możliwość pracy z dwoma różnymi ścierniwami w jednym urządzeniu (automatyczna zmiana);
  • możliwość precyzyjnej kontroli siedmiu różnych parametrów procesu;
  • możliwość obróbki selektywnej wybranych powierzchni.

Linia r.blaster jest wyjątkowa, ponieważ łączymy w niej wieloletnie doświadczenie w pneumatycznej obróbce strumieniowo-ściernej oraz wysokie kompetencje w zakresie robotyzacji. Jako jedyna firma z branży na rynku polskim jesteśmy oficjalnym partnerem i integratorem producenta robotów przemysłowych − firmy Nachi.

To daje gwarancję, że zrobotyzowana stacja śrutowania, którą dostarczymy będzie w pełni zintegrowanym i kompletnym rozwiązaniem technologicznym, a nie jedynie robotem wyposażonym w dysze śrutownicze.

Zakres integracji dotyczy zarówno samego posadowienia robota oraz jego odpowiedniego oprogramowania w celu utrzymywania stałych parametrów obróbki, ale także odpowiedniego zabezpieczenia przed abrazyjnym działaniem ścierniwa oraz właściwego poprowadzenia przewodów śrutowniczych. Głęboka wiedza z zakresu obróbki przekłada się na właściwą konfigurację samego urządzenia technologicznego, jak i urządzeń peryferyjnych takich jak wózki podawcze, przenośniki itp.

Urządzenia r.blaster mogą pracować w oparciu o wariant, w którym robot porusza dyszą śrutowniczą, bądź w którym dysza śrutownicza jest nieruchoma, a robot manipuluje obrabianym detalem. W zależności od potrzeb procesowych możliwe są również różne warianty lokalizacji samego robota.

Rozwiązanie standardowe to urządzenie, w którym robot posadowiony jest na zewnątrz komory roboczej i oddzielony od przestrzeni pracy specjalnym fartuchem ochronnym. Jesteśmy w stanie dostarczyć również rozwiązanie, w którym robot znajduje się wewnątrz komory śrutowniczej. Natomiast dla elementów o dużych gabarytach istnieje możliwość wyposażenia robota w dodatkowy stopień swobody zwiększający jego przestrzeń roboczą.

Jednym z celów stworzenia linii r.blaster, było jak największe ułatwienie pracy operatorowi, który może w komfortowych warunkach obserwować proces z zewnątrz urządzenia, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli parametrów obróbki i ich archiwizowaniem. Dzięki temu zapewniona jest wymagana jakość elementów, przy jednoczesnym gromadzeniu danych, które pozwalają prowadzić proces jeszcze efektywniej i ekonomiczniej.

Programowanie samego robota może odbywać się dwutorowo − bezpośrednio na obiekcie poprzez wskazywanie kolejnych punktów, po których robot ma się poruszać lub poprzez stymulacje procesu w specjalnym oprogramowaniu działającym w oparciu o geometrię CAD elementu, a następnie eksport programu do sterownika urządzenia. Umożliwiamy integrację urządzenia z siecią przedsiębiorstwa, dzięki czemu technolog może przesyłać program bezpośrednio z poziomu swojego biurka wprost do urządzenia.

Zaprojektowaliśmy dwie standardowe kabiny r.blaster dla detali o najbardziej typowych wymiarach. Parametry urządzeń przedstawione są w tabeli poniżej. W zależności od stopnia skomplikowania procesu jaki jest prowadzony i od wymagań technologicznych samej obróbki można wybrać jedno z dwóch standardowych rozwiązań lub zapytać na o rozwiązanie dedykowane specjalnie dla indywidualnych potrzeb.


Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym działem handlowym.  

polski