Komory śrutownicze pneumatyczne

Komory śrutownicze pneumatyczne są urządzeniami przeznaczonymi do czyszczenia gotowych konstrukcji oraz wielkogabarytowych  podzespołów maszyn wykonanych z różnych materiałów. Stosowane są najczęściej w końcowych etapach produkcji do ostatecznego przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne. Dużą zaletą oczyszczarek pneumatycznych jest możliwość stosowania różnych materiałów ściernych.

Rozbudowa oczyszczarek komorowych pneumatycznych

Komory śrutownicze pneumatyczne mogą być rozbudowywane w systemy podłogowego jak również zawieszkowego transportu detali. Pozwala to na obróbkę detali o dużej masie na transporcie podłogowym a detali lżejszych na transporcie podwieszonym. Dla detali wielkogabarytowych komory śrutownicze wyposażane są w pomosty dla operatorów stałe lub ruchome. Innowacyjny system separacji ścierniwa pozwala na pracę na urządzeniu na dwóch różnych ścierniwach i wybranie w każdej chwili tego ścierniwa które jest właśnie potrzebne do obróbki. Możliwość stosowania technologii odtłuszczania detali w procesie śrutowania PanataTec pozwala na przekazanie detali do nakładania powłok ochronno-dekoracyjnych bez konieczności chemicznego przygotowania powierzchni.

Zastosowanie komór śrutowniczych pneumatycznych

  • Budowlane konstrukcje stalowe
  • Zbiorniki wielkogabarytowe
  • Przestrzenne konstrukcje przemysłowe i budowlane
  • Elementy z różnych materiałów – stal czarna, kwasoodporna, z powłoką z ocynku itp.

Zalety

  • Uniwersalność urządzenia: Możliwość czyszczenia detali wielkogabarytowych jak również detali drobnych, możliwość pracy na różnych ścierniwach
  • Technologia odtłuszczania w procesie śrutowania PantaTec: Możliwość odtłuszczania w jednym procesie redukuje znacząco koszty przygotowania powierzchni.
  • Możliwość eksploatacji w trybie 3 zmian: Śrutownice są zaprojektowane do pracy w trybie ciągłym, co zwiększa ich efektywność w środowisku produkcyjnym.
  • Uniwersalność rozbudowy:  możliwość dodatkowych układów transportowych, pomostów dla operatorów zwiększających zasięg pracy, robotyzacji procesu czyszczenia.

Uniwersalność i elastyczność

Komory śrutownicze pneumatyczne są dobrym wyborem dla firm poszukujących niezawodnych i bardzo uniwersalnych urządzeń przygotowywania powierzchni produkowanych elementów. Ich uniwersalność zapewnia możliwość wykorzystania urządzenia przy dużej zmienności produkcji, co gwarantuje szybki zwrot kosztów inwestycyjnych.

Skontaktuj się ze specjalistą

Zobacz inne nasze urządzenia